• Inici /
  • Empresa /
  • Responsabilitat ambiental

Responsabilitat ambiental


 

Desenvolupament sostenible

La Direcció assumeix el compromís de  ser partidari del desenvolupament sostenible i es compromet a la prevenció, protecció i conservació del Medi Ambient en totes les seves activitats.

L’empresa s’ha creat tenint en compte  durant tot el procés  la màxima eficiència per tal de que el consum d’energia i recursos naturals sigui el mínim i la generació de residus, abocaments i emissions de gasos a l’atmosfera no provoquin impacte en el Medi Ambient.

 

En aquesta direcció, TERFRISA disposa d’una planta depuradora d’aigües residuals per a l’abocament a llera pública o reutilització per el reg de cultius, una instal·lació de protecció contraincendis formada per una xarxa d’hidrants exteriors tipus BIE i una xarxa de mànegues BIE, així com una xarxa d’aigua potable formada per pous de captació, emmagatzemament en dipòsit aeri i tractament mitjançant cloració i descalcificació.

 

  •  

    Comparteix

Imatges