• Inici /
  • Empresa /
  • Empresa

Empresa


 

Imatges


TERFRISA té els seus orígens en els anys 60

Sent la seva activitat principal el sacrifici de bestiar oví, porcí i boví, així com el seu especejament i la seva comercialització.

TERFRISA s‘ha adaptat constantment a les exigències dels mercats i a les normatives de les administracions locals, nacionals i internacionals, fet que afavoreix la consolidació dels mercats actuals així com a la obertura a nous mercats. Actualment, TERFRISA exporta a clients a més de 40 països diferents.

 

TERFRISA està ubicada en una zona d’important producció porcina, veïna de Punts d’Inspecció Fronterera i comunicada directament amb grans eixos d’infraestructures de comunicació, el que facilita la distribució nacional i internacional dels nostres productes, augmentant considerablement el nostre marc d’actuació.

 

TERFRISA disposa de treballadors qualificats i formats adequadament per tal de garantir que els nostres  productes siguin tractats i expedits amb les màximes garanties sanitàries.

 

TERFRISA disposa de tecnologia de primer ordre, el que ens permet obtenir una capacitat productiva creixent, guanyant en rapidesa, control i eficiència mitjançant l’automatització del circuit aeri de distribució de la carn. A més, l’ampliació dels nostres magatzems ens garanteix una major capacitat d’estoc i unes respostes més àgils i immediates a les comandes dels nostres clients.

 

-------

 

TERFRISA té la missió d’oferir productes carnis de qualitat i a preus competitius, compromesos amb la millora contínua dels nostres processos productius i de servei, amb l’objectiu de satisfer les necessitats dels nostres clients.

 

TERFRISA defineix la seva visió com allò que desitja aconseguir en termes de màxima sostenibilitat, qualitat i creixement a l’hora de ser un bon lloc on treballar, on la cartera de productes oferta sigui variada i de qualitat, on es creï un valor comú i durador i on es maximitzi el seu benefici i la seva productivitat sent una organització eficaç, dinàmica i sostenible.

 

El valors que defineixen a TERFRISA giren al voltant d’una cultura d’èxit basada en: la resposta ràpida a les necessitats dels clients i consumidors de l’empresa, el compromís amb la qualitat i la fiabilitat i la orientació a l’acció i la rapidesa. 

  •  

    Comparteix